Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • time default
  • message update time

Latvijas Mākslas akadēmijas vēstures institūta… 4

Topic 4
Replies 0
  1. Kartes
artursreiljans, : Paldies! Būtu lieliski, ja Jūs…

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta izdotajā "Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija" , kurā publicēts tieši šis plāna eksemplārs, tas datēts kā 1907. gada izdevums, vairāk neko neminot.
Vienīgo bibliogrāfisko pieminējumu esmu atradis šeit: http://www.foark.umu.se/samlin… ar datējumu 1903. gads.