Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Vēsturiskas ziņas par Jelgavas ielām

    artursreiljans, http://jelgavas-ielas.info/ un http://www.jzb.lv/?&541 . http://www.box.net/services/ip… – Pēteris Šķiņķis. Jelgavas novads gadsimtu gaitā. Jelgavas pilsētvide XX gs. nosaukumos. (J., 1989.)